HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

MÜDÜR
Dr. Kadir Mutlu HAYRAN
MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Pervin HÜRMÜZ
PEDİATRİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI
Dr. Güzide Burça AYDIN
TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Dr. Güneş ESENDAĞLI
ÜYE
Dr. Ömer DİZDAR
ENSTİTÜ SEKRETERİ (RAPORTÖR)
Dr. Güneş ESENDAĞLI

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

SEMPOZYUM BAŞKANI
Dr. Ömer DİZDAR
SEMPOZYUM SEKRETERİ
Dr. Sezin YÜCE SARI